εκλέγομαι

Μεταφράσεις

εκλέγομαι

(e'kleɣome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
παίρνω κπ θέση μετά από κοινή απόφαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close