εκλειπτικός

Μεταφράσεις

εκλειπτικός

ecliptic

εκλειπτικός

écliptique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close