εκλεκτικότητα

Μεταφράσεις

εκλεκτικότητα

selectivity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close