εκλιπαρώ

Μεταφράσεις

εκλιπαρώ

entreat, supplicate (eklipa'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παρακαλώ απελπισμένα εκλιπαρώ για βοήθεια Σας εκλιπαρώ!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close