εκλογικός

Μεταφράσεις

εκλογικός

electoral, election

εκλογικός

eleitoral

εκλογικός

избирательный
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close