εκλόγιμος

Μεταφράσεις

εκλόγιμος

eligible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close