εκμάθηση

Μεταφράσεις

εκμάθηση

learningالتعلمlärande學習apprentissageaprendizaje学习læring学習обучениеLernen학습 (ek'maθisi)
ουσιαστικό θηλυκό
η ικανότητα να μαθαίνει κν κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close