εκμοντερνίζω

Μεταφράσεις

εκμοντερνίζω

(ekmonder'nizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ να φαίνεται πιο σύγχρονο εκμοντερνίζω τις μεθόδους εργασίας μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close