εκπαιδεύω

Μεταφράσεις

εκπαιδεύω

educate, trainformer (ekpe'ðevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διδάσκω, εξασκώ κτ σε κπ εκπαιδεύω το προσωπικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close