εκπαραθυρώνω

Μεταφράσεις

εκπαραθυρώνω

défenestrer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close