εκπαραθύρωση

Μεταφράσεις

εκπαραθύρωση

defenestration

εκπαραθύρωση

défenestration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close