εκπλήρωση

Μεταφράσεις

εκπλήρωση

fulfillment, performanceأدَاءٌpředstaveníoptrædenDurchführungactuación, rendimientosuoritusperformanceizvedbaprestazione実行수행voorstellinggjennomføringwynikidesempenho, espetáculoпредставлениеuppträdandeการแสดงperformanstiết mục biểu diễn表演, 性能性能изпълнениеביצועים (ek'plirosi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ολοκλήρωση κάποιου έργου εκπλήρωση υποχρεώσεων
2. πραγματοποίηση η εκπλήρωση μιας επιθυμίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close