εκπνοή

Μεταφράσεις

εκπνοή

exhalation (ekpno'i)
ουσιαστικό θηλυκό
η έξοδος αέρα από τους πνεύμονες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close