εκπροσωπεύω

(προωθήθηκε από εκπροσωπώ)
Μεταφράσεις

εκπροσωπεύω

(ekproso'pevo)

εκπροσωπώ

(ekproso'po)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αντιπροσωπεύω εκπροσωπεύω ένα κόμμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close