εκπυρσοκρότηση

Μεταφράσεις

εκπυρσοκρότηση

discharge, firing
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close