εκροή

Μεταφράσεις

εκροή

discharge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close