εκσκαφή

Μεταφράσεις

εκσκαφή

excavationexcavationраскопкиразкопки挖掘挖掘 (ekska'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
σκάψιμο για ανεύρεση θαμμένου αντικειμένου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close