εκσκαφή

Μεταφράσεις

εκσκαφή

excavationexcavationразкопки挖掘раскопки挖掘 (ekska'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
σκάψιμο για ανεύρεση θαμμένου αντικειμένου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close