εκστασιάζομαι

Μεταφράσεις

εκστασιάζομαι

(ekstasi'azome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
νιώθω έκσταση Εκστασιάζομαι με αυτή τη μουσική.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close