εκτάριο

Μεταφράσεις

εκτάριο

hectareгектарhectare (e'ktario)
ουσιαστικό ουδέτερο
έκταση ίση με 10.000 τετραγωνικά μέτρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close