εκτείνω

Μεταφράσεις

εκτείνω

extend
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close