εκτελέσιμος

Μεταφράσεις

εκτελέσιμος

executable

εκτελέσιμος

exécutable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close