εκτεταμένα

Μεταφράσεις

εκτεταμένα

značně

εκτεταμένα

vidt

εκτεταμένα

weitreichend

εκτεταμένα

extensively

εκτεταμένα

exhaustivamente, por todas partes

εκτεταμένα

laajalti

εκτεταμένα

complètement

εκτεταμένα

opsežno

εκτεταμένα

ampiamente

εκτεταμένα

広く

εκτεταμένα

광범위하게

εκτεταμένα

uitgebreid

εκτεταμένα

i stor utstrekning

εκτεταμένα

obszernie

εκτεταμένα

extensivamente

εκτεταμένα

i stor utsträckning

εκτεταμένα

อย่างกว้างขวาง

εκτεταμένα

uzun uzadıya

εκτεταμένα

một cách rộng rãi

εκτεταμένα

广阔地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close