εκτινάσσω

Μεταφράσεις

εκτινάσσω

eject, shoot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close