εκτυπώνω

Μεταφράσεις

εκτυπώνω

printimprimerيَطْبَعtisknouttrykkedruckenimprimirpainaaispisatistampare印刷する인쇄하다afdrukkenskrive utwydrukowaćimprimirпечататьtryckaพิมพ์basmakin印刷, 打印הדפסה (ekti'pono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω εκτύπωση εκτυπώνω ένα βιβλίο σε 3,000 αντίτυπα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close