εκτόνωση

Μεταφράσεις

εκτόνωση

relaxation, relief (e'ktonosi)
ουσιαστικό θηλυκό
εξωτερίκευση έντασης Το τρέξιμο είναι εκτόνωση για μένα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close