εκτόπισμα

Μεταφράσεις

εκτόπισμα

displacement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close