εκτύπωση

Μεταφράσεις

εκτύπωση

printing, printoutpresadoimpression, copieمَطْبُوعَاتvýtiskudskriftAusdruckdocumento impresotulosteispisstampaハードコピー인쇄물afdrukutskriftwydrukcópia impressa, impressãoраспечаткаutskriftข้อมูลที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์çıktıbản in打印输出 (e'ktiposi)
ουσιαστικό θηλυκό
τυπογραφική αναπαραγωγή κακή εκτύπωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close