εκφωνώ

Μεταφράσεις

εκφωνώ

deliver (ekfo'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
λέω δημόσια εκφωνώ λόγο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close