εκχυδαϊσμός

Μεταφράσεις

εκχυδαϊσμός

vulgarization
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close