ελάσιμος

Μεταφράσεις

ελάσιμος

malleable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close