ελέγξιμος

Μεταφράσεις

ελέγξιμος

controllable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close