ελίτ

Μεταφράσεις

ελίτ

eliteElite精英elite精英éliteエリートالنخبةelite엘리트Елитeliteelitaeliteהאליטהelita (e'lit)
ουσιαστικό θηλυκό άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
το καλύτερο μέρος μιας ομάδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close