ελαφρύνω

Μεταφράσεις

ελαφρύνω

attenuate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close