ελαφρώς

Μεταφράσεις

ελαφρώς

lightly, slightly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close