ελαχιστοποίηση

Μεταφράσεις

ελαχιστοποίηση

minimization

ελαχιστοποίηση

minimisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close