ελεγκτής εισιτηρίων

Μεταφράσεις

ελεγκτής εισιτηρίων

مُفَتِّشُ التَذَاكِر

ελεγκτής εισιτηρίων

revizor

ελεγκτής εισιτηρίων

billetkontrollør

ελεγκτής εισιτηρίων

Fahrkartenkontrolleur

ελεγκτής εισιτηρίων

ticket inspector

ελεγκτής εισιτηρίων

revisor

ελεγκτής εισιτηρίων

lipuntarkastaja

ελεγκτής εισιτηρίων

contrôleur

ελεγκτής εισιτηρίων

kondukter

ελεγκτής εισιτηρίων

controllore

ελεγκτής εισιτηρίων

検札係

ελεγκτής εισιτηρίων

검찰원

ελεγκτής εισιτηρίων

controleur

ελεγκτής εισιτηρίων

billettkontrollør

ελεγκτής εισιτηρίων

kontroler biletów

ελεγκτής εισιτηρίων

cobrador, fiscal de bilhetes

ελεγκτής εισιτηρίων

билетный контролер

ελεγκτής εισιτηρίων

biljettkontrollant

ελεγκτής εισιτηρίων

ผู้ตรวจตั๋ว

ελεγκτής εισιτηρίων

bilet kontrolörü

ελεγκτής εισιτηρίων

thanh tra soát vé

ελεγκτής εισιτηρίων

查票员
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close