ελεύθερα

Μεταφράσεις

ελεύθερα

freely, looselylibrement (e'lefθera)
επίρρημα
χωρίς περιορισμούς, αυτόνομα κυκλοφορώ ελεύθερα σκέφτομαι ελεύθερα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close