ελεύθερη πτώση

Μεταφράσεις

ελεύθερη πτώση

free fall, freefall
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close