ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

Μεταφράσεις

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

مَجَال

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

světlá výška

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

loftshøjde

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

Kopfraum

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

clearance, headroom

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

altura

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

alikulkukorkeus

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

hauteur

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

međuprostor

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

altezza massima

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

頭上スペース

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

머리위 공간

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

doorgangshoogte

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

ståhøyde

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

prześwit

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

altura, pé-direito

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

габаритная высота

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

fri höjd

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

ที่ว่างเหนือศีรษะ

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

boşluk payı

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

khoảng trống phía trên

ελεύθερο ύψος πάνω από το κεφάλι

净空高度
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close