ελιγμός

Μεταφράσεις

ελιγμός

manoeuvre, ployManövermaniobramanévrmanövermanobramanøvremanœuvremanovra (eliɣ'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
κίνηση για αποφυγή εμποδίων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close