ελικοειδής

Μεταφράσεις

ελικοειδής

spiral, tortuous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close