ελιτισμός

Μεταφράσεις

ελιτισμός

elitism

ελιτισμός

élitisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close