ελλατωματικός

Μεταφράσεις

ελλατωματικός

deficient
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close