ελλειμματικός

Μεταφράσεις

ελλειμματικός

déficitaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close