ελλειπτικός

Μεταφράσεις

ελλειπτικός

elliptic, elliptical, defective

ελλειπτικός

elliptique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close