ελλειψοειδής

Μεταφράσεις

ελλειψοειδής

ellipsoid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close