ελπιδοφόρος

Μεταφράσεις

ελπιδοφόρος

hopeful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close