εμβαδόν

Μεταφράσεις

εμβαδόν

areaairegebiedobszaroblastエリアBereichareaพื้นที่المنطقةáreaאזורområde (emva'ðon)
ουσιαστικό ουδέτερο
το μέγεθος επιφάνειας το εμβαδόν ενός δωματίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close