εμπάθεια

Μεταφράσεις

εμπάθεια

prejudice, animosity, passion

εμπάθεια

animosité, passion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close