εμπρηστικός

Μεταφράσεις

εμπρηστικός

incendiary, inflammatory

εμπρηστικός

incendiaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close